CSL I, CSL II, CSL III

CSL (Controlled Shipment Level) I-II-II olmak üzere 3 ana seviyeden oluşur. Tedarikçi parça veya ürün gruplarında uygunsuzluk tespit edilmesiyle süreç başlatılır. Uygunsuzluk kontrol altına alınana dek, tekrarının engellenmesi ve kalite sorunlarının çözülmesi için devam eder.

CSL I: Tedarikçi tarafından müşteriye sevk edilecek tüm parça veya ürün grupları tek tek %100 kontrol edilir, markalanır (işaretlenir) ve gönderilir.

CSL II: Tedarikçi tarafından müşteriye sevk edilen CSL I kontrollü parça veya ürün gruplarında hatanın tekrarı durumunda, üçüncü taraf onaylı kalite kontrol firmasının müşteriye sevk edilecek tüm parça veya ürün grupları tek tek %100 kontrol edilir, markalanır (işaretlenir) ve gönderilir.

CSL III: Tedarikçi tarafından müşteriye sevk edilen CSL II kontrollü parça veya ürün gruplarında yetersizlik kanaatine varılmasıyla üçüncü taraf onaylı kalite kontrol firması kontrol planı, kök neden çalışması ve üretim sürecinin iyileştirilmesinin birlikte yürütülmesinde görev almaktadır.

Proservice Group otomotiv ve beyaz eşya ana sanayi müşterilerinde CSL II-III kontrollerinde onaylı üçüncü taraf kontrol firmasıdır.

SERTİFİKALARIMIZ