Ana faaliyetlere odaklanabilmek, iş dünyasında başarıyı ve rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurdur. Pek çok kuruluş, ana faaliyeti dışında prosesleri dış kaynak kullanımıyla karşılamayı tercih eder. Ancak bu noktada hizmet alınacak tedarikçinin konuyla ilgili deneyime, doğru becerilere ve gerekli kaynaklara sahip olması büyük önem taşır.

Proservice Group olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü geliştirebilecek kaynak zenginliğine, esnekliğe, detaylı uygulamaların üstesinden gelebilen bir yapıya ve konusunda uzman bir ekibe sahibiz. Yaptığımız her projeyi; müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, amaçlarına ulaşmalarını sağlamak ve beklentilerini gerçekleştirmek için yapıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz ana faaliyetlerine odaklanırken, onların dünya kalitesinde çoklu hizmetler sunan iş ortağı olarak;

- İşlerini destekleyen en yüksek kalitede ve özende hizmet almalarını,
- Maliyet etkinliğini sağlayabilmelerini ve daha fazla verimlilik elde etmelerini sağlıyoruz.

Nitelikli İş Gücü
Firmanızda davranış eğitimi, sistem/branş eğitimi, mesleki eğitim, oryantasyon ve işbaşı eğitimleri firmamız tarafından verilmekte olup nitelikli iş gücünüzü arttırmaktayız.

Personel - Proje Yönetimi
İhtiyaç duyduğunuz personelleri “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkelerini benimseyerek istenilen doğru zaman dilimi içerisinde titizlikle seçerek üretim proseslerini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamaktayız.

Operasyon Hareketlerimiz
Firmanızda çalışan personellerin sürekli eğitimi, rasyonel izlenebilirlik, kalite standartların oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi açısından operasyonel süreçleriniz de zaman tasarrufu sağlamaktayız.

Zaman ve İşçilikten Tasarruf
Kadrosuzluk vb. nedenlerle firmanız bünyesinde istihdam edemediğiniz personel bizden talep edebilirsiniz. Kısacası ilan açma, personel arama, personel seçme, personel işbaşı eğitimi, bordrolama gibi süreçlerin tarafımızdan yönetilmesi işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine ve ekonomik kaynaklarının daha etkin şekilde kullanımına olanak sağlıyoruz.

Tüm sektörlerde endüstriyel faaliyet gösteren firmaların hizmet ünitelerine destek vermektedir.